Alle kleuren

25 november 2022

De afgelopen weken zorgde de herfst voor een waar kleurspektakel. De bladeren aan de bomen verkleurden naar geel, rood, goud en bruin. Prachtige tijd om een wandeling te maken in het bos of op de hei. En wat hadden we tot vorige week nog heerlijke temperaturen buiten.

Herfst staat voor een periode van loslaten. We zijn eraan gewend dat in onze streken de bomen in de herfst hun bladeren verliezen. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Bladval is typisch iets voor loofbomen. Een mooi voorbeeld van aanpassen om als soort te overleven. Als bescherming tegen uitdrogen. Bomen nemen met hun wortels water op en verdampen dit via de bladeren. In de herfst en winter wordt het steeds moeilijker om water op te nemen, enerzijds door de lagere temperaturen én het water in de bodem kan bevroren zijn. Als de boom gewoon door zou gaan met verdampen via de bladeren, alsof er niets veranderd was, droogt hij uit. Om minder te verdampen moeten de bladeren er dus af.

Het nuttige behouden

Voordat de boom zijn bladeren laat vallen trekt hij het bladgroen via de nerven terug in de takken zodat het deze nuttige chlorofyl behoudt. Een stof die belangrijk is voor de fotosynthese. Als je goed kijkt naar bijgaande foto van een eikenboom zie je dit proces van het terugtrekkende bladgroen in volle gang.

Bladval wordt getriggerd door een combinatie van daglengte en temperatuur en gereguleerd door een plantenhormoon wat de vorming van een kurklaagje stimuleert. Dit jaar vond dit proces een paar weken later plaats dan normaal door de aanhoudende warme temperaturen. Bladeren nemen individueel verandering in de omgeving waar en reageren hierop. Een mooi voorbeeld van aanpassingsvermogen en een zeer effectieve feedbackloop.

Wat laat je los en wat neem je mee?

De herfst nodigt bij uitstek uit om als organisatie te bespreken wat jullie mee willen nemen naar volgend jaar, en wat jullie willen loslaten. Wat willen jullie doen om in 2023 je resultaten te behalen? Uit eigen ervaring weet ik dat steeds meer dingen toevoegen aan de lijst zonder projecten te stoppen niet werkt.

De werkvorm die ik hiervoor vaak heb ingezet is ‘Stop, Start, Continue’. Vooral als de To-do lijstjes te vol worden is het goed om in teamverband te bespreken of de focus wel op de juiste dingen ligt.

Stop: waar kunnen we beter mee stoppen, omdat het teveel tijd en energie kost en te weinig oplevert?

Start: waar praten we al heel lang over en zouden we nu echt mee moeten starten?

Continue: waar willen we in ieder geval mee doorgaan?

Met de symboliek van de bladval in dit seizoen kun je met elkaar bespreken met je kunt doen om projecten echt te beëindigen. Niet zomaar stoppen, maar overleggen welke nuttige zaken hiervan geleerd zijn en van belang zijn om te behouden, zoals de bladgroenkorrels van de boom. En welke feedbackloop gebruiken jullie op welke plek in de organisatie om als bedrijf de juiste keuzes te kunnen maken.

Omarm alle kleuren

Een andere spiegel die in de herfst goed zichtbaar is zijn alle spetterende kleuren. In de zomer zijn alle bladeren groen, alle tinten groen weliswaar, maar toch, de kleur is groen. Het kleurenspektakel in de herfst is veel diverser. Eén blik naar buiten nodigt uit om het diversiteitsbeleid eens tegen het licht te houden. Is jullie organisatie een afspiegeling van de maatschappij? Of zijn bepaalde kleuren oververtegenwoordigd?

Gelukkig staat bij veel organisaties het thema Diversiteit & Inclusiviteit op de agenda, omdat de samenleving verandert. Aandacht en respect voor elkaars verschillen en daar juist de voordelen van zien. Interessante toets, juist in deze periode van het jaar waarin ook naar personeelsaantallen gekeken wordt.

Kom de spiegel van de natuur ervaren

Bij PLUK in de boomgaard kun je het kleurenspektakel van de herfst zelf ervaren. Sta eens stil in de hectiek om met elkaar te kijken wat jullie willen loslaten/ stoppen en wat je wil starten. Een blik naar buiten houd je symbolisch een spiegel voor om de diversiteit van jullie organisatie te toetsen. Alle kleuren geel, rood, groen, bruin en goud zijn aanwezig. In ons kleine ecosysteem in de tuin valt al zoveel te leren over diversiteit, aanpassingsvermogen en veerkracht. Het is mijn dagelijkse inspiratie voor groei en bloei.

Kom je ook een keer een kijkje nemen? Informeer gerust naar de mogelijkheden voor een teamsessie!

#vergaderen #teamlocatie #trainen #brainstormen #inspiratiesessie

Alle blogs