Privacyverklaring

PLUK trainingslocatie verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van PLUK trainingslocatie. Wees je er dus van bewust dat PLUK trainingslocatie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde organisaties op de website van PLUK trainingslocatie

PLUK trainingslocatie, Klein Dongenseweg 13, 5106 AA Dongen

plukdedag@pluktrainingslocatie.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die binnen PLUK trainingslocatie worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (indien van toepassing)

Hoe komt PLUK trainingslocatie aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die PLUK trainingslocatie verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat je gebruik maakt van de diensten van PLUK trainingslocatie.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven;
  Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je regelmatig een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 • Om contact met je te kunnen opnemen;
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling;
  Wanneer je een product of dienst koopt via de website hebben we deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken.
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;
  Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als PLUK trainingslocatie hiertoe wettelijk verplicht is.
  Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld

PLUK trainingslocatie neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PLUK trainingslocatie) tussen zit.

PLUK trainingslocatie gebruikt een email automation programma.

Hoe lang PLUK trainingslocatie gegevens bewaart

PLUK trainingslocatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart PLUK trainingslocatie jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.

Als jij een product/dienst bij PLUK trainingslocatie hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht. 

Delen met anderen

PLUK trainingslocatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. PLUK trainingslocatie verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van PLUK trainingslocatie wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PLUK trainingslocatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt PLUK trainingslocatie gegevens:

 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
 2. Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
 3. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, PLUK trainingslocatie goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 4. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag e-book/ checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door PLUK trainingslocatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar plukdedag@pluktrainingslocatie.nl. PLUK trainingslocatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PLUK trainingslocatie en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij PLUK trainingslocatie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

PLUK trainingslocatie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat PLUK trainingslocatie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van PLUK trainingslocatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan PLUK trainingslocatie hiermee de website en eventuele advertenties optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die PLUK trainingslocatie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om advertentie campagnes verder te optimaliseren.

Functionele en analytische cookies

PLUK trainingslocatie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website PLUK trainingslocatie. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft PLUK trainingslocatie geen toestemming te vragen.

Google Analytics
Via de website van PLUK trainingslocatie wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. PLUK trainingslocatie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PLUK trainingslocatie heeft hier geen invloed op. PLUK trainingslocatie heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Advertentie cookies
PLUK trainingslocatie gebruikt online advertenties om haar producten/diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk om jou geen onnodige advertenties te tonen. PLUK trainingslocatie maakt hiervoor gebruik van Facebook Custom Audiences.

Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. PLUK trainingslocatie heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.

Social media buttons
Op de website van PLUK trainingslocatie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of te delen op sociale netwerken als Facebook,Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. PLUK trainingslocatie heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

PLUK trainingslocatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van PLUK trainingslocatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door PLUK trainingslocatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via plukdedag@pluktrainingslocatie.nl.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 10-02-2021